อะไหล่ ราคาพิเศษ

อะไหล่ครบวงจร บริการรวดเร็ว ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ผลิตภัณฑ์ใหม่
"รถบดสั่นสะเทือน" SEM510, 512

เตรียมพบ "รกบดสั่นสะเทือน" SEM510&512 สินค้าใหม่เข้าประเทศไทยพร้อมให้บริการ !

Testimonial

ส่งรถตัก SEM รุ่น 656D

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่ใช้บริการ SEM656 MTS ร่วมกับ SEM TH ส่งมอบรถตัก SEM656 เเก คุณลูกค้าที่รักเเละเคราพรัก .ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้า ที่รักเเละไว้ใจ ให้ครอบครัว SEM TH ดูเเล #เราจะดูเเลทุกท่านเหมือนคนในครอบครัวจะมอบความรักเเละบริการที่ล้ำสมัยจะซื้อสัตย์รับใช่คุณลูกค้าด้วยความภัครดี

Urban
รถตักล้อยาง SEM 618B

ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด มหาชน ที่เลือกใช้ "รถตักล้อยาง" SEM636D ในการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในไลน์ผลิต

Urban
รถเกรด SEM919

ขอขอบพระคุณ คุณลูกค้าที่รักเเละไว้ใจ #SEM919 รถเกรดคุณภาพดี จากเรา เราเชื่อเสมอว่า คุณลูกค้าจะได้รับดูเเลประดุดคนในครอบครัว

Urban
ส่งมอบรถตักล้อยาง SEM รุ่น 656D

บริษัท เอ็มทีเอส เเมนชีนเนอรี่ จำกัด ร่วมกับ SEM Thailand ส่งมอบ รถเกรด SEM 656D และทางลูกค้าได้น้ำมัน Metro oil ไปทดลองใช้กับเครื่องจักรอื่นๆภายในบริษัทด้วย

Urban